De laatste jaren hebben we in Nederland meer last van wateroverlast door regen. Vreemd genoeg hebben we ook steeds meer van droogte voor langere periodes. Hoe kan dat eigenlijk?

Wateroverlast

Door (zeer vermoedelijke) klimaatverandering zijn de regenbuien tegenwoordig een stuk heftiger geworden. Qua hoeveelheid neerslag valt er niet per se meer maar het is anders verdeelt. De regenperiodes zijn korter waarbij er meer neerslag valt in korte tijd. Was een regenbui van 45mm per uur per m2 een tijd terug een uitzondering is dat nu meer regel. Een bui van meer dan 30mm neerslag kan al voor behoorlijke wateroverlast zorgen omdat de riolen doorgaans een capaciteit van 30mm aankunnen.

Droogte

Doordat het minder vaak regent wordt de bodem droog en hebben we te maken met periodes van droogte. Doordat de regen die valt moeilijker in verdroogde bodems kan verdwijnen (infiltreren) wordt de droogte nog erger. Hierbij komt ook dat veel water dat valt op verharde oppervlakte zoals terrassen, daken, overkappingen enzovoort de bodem niet kan bereiken omdat dit naar het riool afgevoerd wordt.

Meer water in de bodem, wateropslag

Door zoveel mogelijk regenwater in de bodem te laten lopen en niet aan te bieden aan het riool wordt deze ontlast. Dit is een effectieve manier om wateroverlast door regen tegen te gaan. Immers, hoe meer water er in de bodem terecht komt hoe minder het riool belast wordt. Hier zijn verschillende manier voor zoals bijvoorbeeld het afkoppelen van de regenpijp.

Afkoppelen regenpijp

Bij het afkoppelen van de regenpijp wordt vaak gedacht aan het afzagen van de regenpijp en het water in de tuin laten stromen of bijvoorbeeld het plaatsen van een regenton onder de regenpijp. Dit is een goed initiatief maar lang niet altijd haalbaar omdat de tuin te klein is voor de hoeveelheid water en alsnog niet weg kan lopen door verhardingen of dat de grond het water niet snel genoeg kan opnemen. Ondergrondse infiltratie is hiervoor een uitstekende manier waarbij het water ondergronds wordt opgevangen (gebufferd) en langzaam in de bodem terechtkomt (infiltratie). Dit principe kan tevens toegepast worden bij bijvoorbeeld terrassen, opritten, daken van overkappingen enzovoort.

Werking

De regenpijp (hemelwaterafvoer) of bijvoorbeeld lijngoot van het terras wordt losgehaald van het riool en aangesloten op een zandvangput. Hier zit een filter in die bereikbaar moet zijn om te reinigen. Op deze zandvangput wordt de infiltratievoorziening, regenwaterbuffer aangesloten. Hydroblob en Hydrorock heeft de voorkeur omdat deze het efficiëntste infiltreren. Het water komt op het verhard oppervlak terecht, gaat naar de zandvangput waar het gefilterd wordt en komt in de infiltratie voorziening. Zodra het water hier terecht komt wordt dit meteen afgegeven aan de bodem waar het verdwijnt. Omdat de blokken het water langzaam afgeven (snel genoeg om de volgende bui aan te kunnen) blijft de bodem ook nog langer vochtig.

Zo komt het water waar het hoort namelijk in de bodem!