Regenwater is een veel voorkomend probleem in Nederland. Voornamelijk de wateroverlast die daarmee gepaard gaat, komt steeds vaker voor. De buien worden meer en heviger en veel tuinen zijn niet voorzien van de nodige maatregelen bij water op straat. Ondanks dat deze maatregelen niet getroffen zijn, kunnen er voor de toekomst wel oplossingen worden geboden. Want hoe kunt u er nu voor zorgen dat de water overlast aanzienlijk minder wordt of helemaal voorkomen wordt? Onderstaande tips helpen u om uw tuin of woning zo aan te passen, dat een regenbui geen schade mee toe kan brengen aan de woning en alles daar omheen.

Een overstroomde tuin door overlast van regenwater

Voordat er gekeken gaat worden naar de tips, is het goed om te bekijken in hoeverre er echt wateroverlast is. Het is veel langer droog, maar als er regen valt, is het direct een stuk extremer dan een aantal jaar geleden het geval was. Dit komt doordat er niet zozeer meer regen valt maar de regen valt in een veel kortere periode met alle gevolgen van dien. Er is dan ook veel water op straat, maar voornamelijk tuinen hebben sterk onder de wateroverlast te lijden.

Niet voldoende planten

Ook niet iedereen heeft namelijk voldoende planten in de tuin staan of bijvoorbeeld gras waardoor het water al gauw hoger komt te staan dan de bedoeling is omdat het niet weg kan lopen in de bodem. Ook kan het zijn dat het water wegstroomt uit de tuin naar lager gelegen gebieden waardoor de wateroverlast elders ontstaat. Een verharde tuin mag dan onderhoudsvriendelijk zijn, het is geen goede uitweg voor de harde regenbui. Zo kun je de last niet voorkomen. Alles komt immers blank te staan omdat het water de bodem niet kan bereiken. Door verharde oppervlaktes af te koppelen van het rioolsysteem wordt deze minder belast. Wateroverlast kun je op verschillende manieren verhelpen of helemaal voorkomen.

Een speciale buffer onder de tegels

De eerste tip om wateroverlast van regenwater te voorkomen, is door het aanleggen van drainage of infiltratie systeem. Er zijn keramische tegels waar dit automatisch in verwerkt is. Deze tegels hebben een waterbuffersysteem, waardoor het water door de tegels de bodem kan bereiken. Het hemelwater wordt namelijk opgeslagen en via de speciale buffer onder de tegels afgevoerd. Zo is de regenwateroverlast snel verholpen.

Goed voor het milieu

In tegenstelling tot de systemen waar het water direct op de riolering uitkomt door middel van bijvoorbeeld een lijngoot wordt het water juist afgegeven aan de grond. U heeft voor de rest geen extra drainagesysteem meer nodig, wat ook een hoop werkzaamheden kan gaan schelen aan uw tuin. U bent immers slechts een keer bezig om tegels neer te leggen. Daarbij zijn deze tegels ook nog eens recyclebaar, dus beter voor het milieu.

Een regenton met meer mogelijkheden

Overbelasting van het rioolsysteem verhelpen

Een regenton kan wateroverlast in de tuin besparen wanneer er veel regen valt. Normaal gesproken wordt het water wat valt op daken via een regenpijp naar het riool afgevoerd waardoor het water in het riool en uiteindelijk het rioolstelsel terecht komt. Hierdoor kan bij extreme regenval het riool en het rioolstelsel overbelast raken. Tevens komt het water weer terecht bij de waterzuivering. Als we dit water eerst opvangen in een regenton hebben we een regenwaterbuffer waar ook nog de tuin mee gesproeid kan worden.

Een groen dak biedt grote voordelen

Wanneer u altijd veel  wateroverlast heeft  kan het ook een idee zijn om een groen dak aan te leggen. Deze groene daken zorgen ervoor dat er water opgenomen wordt, waardoor dit water niet in uw tuin terecht komt.

Bevordering van biodiversiteit

Ook kan het de biodiversiteit bevorderen, verlengt u de levensduur van uw dak ermee en kunt u het rendement van zonnepanelen verhogen. Ook zorgt verdamping van het water voor een koeler dak oppervlak waardoor het onder platte daken een stuk koeler zal zijn. De planten houden het water vast, zodat het geleidelijk wordt losgelaten. Hierdoor komt minder water via de regenpijp in het riool terecht en wordt deze ontlast. U voorkomt hiermee dus veel overstromingen gedurende het jaar. Het kost wel wat, maar u krijgt er veel voor terug door wateroverlast te voorkomen.

Een drainage aanleggen voor waterafvoer

Als laatste kunt u er nog voor kiezen om drainage en infiltratie voorzieningen in de tuin aan te leggen om wateroverlast te voorkomen. Er zijn verschillende drainagesystemen te vinden, waardoor u altijd de beste uitkomst voor uw situatie kunt hebben.

Watergoot, drainagebuizen of een hydroblob

tips regenwater overlast

Denk bijvoorbeeld aan:

  • een watergoot;
  • drainagebuizen; of
  • een hydroblob

Het water gaat ook hiermee direct de grond in waar het hoort. Voor veel tuinen is dit de beste uitkomst, doordat er slechts enkele tegels tijdelijk verwijderd hoeven te worden. En u kunt deze systemen eenvoudig zelf aanleggen. Dit zijn de meest efficiënte en duurzame uitkomsten die ook nog eens eenvoudig toe te passen zijn én geen onderhoud nodig hebben. Met slechts een klein onderzoek naar de mogelijkheden op het gebied van drainage heeft u grote resultaten en zult u geen hinder meer hebben van regenwater. Naast bijvoorbeeld het afkoppelen van uw hemelwaterafvoer, kunt u bij ons terecht voor alle mogelijke problemen omtrent overlast.