Methoden en technieken voor regenwaterinfiltratie

Regenwater kan op verschillende manieren worden geïnfiltreerd. Door gebruik te maken van een bepaalde infiltratie methode kan het regenwater dat valt op verhardingen zoals daken, wegen of terrassen alsnog de bodem bereiken. Het regenwater wordt opgevangen en naar de infiltratievoorziening geleid, waarna het langzaam aan de bodem afgegeven wordt. Ook kan het regenwater in sommige gevallen naar oppervlaktewater worden geleid of rechtstreeks naar een stuk groen waar het regenwater kan infiltreren in de bodem. In veel gevallen is dit niet mogelijk door bijvoorbeeld verhardingen of in stedelijke gebieden.

Bekendere methodes, waar “natuurlijke’ infiltratie niet mogelijk is, zijn het plaatsen van grindkoffers en infiltratiekratten. RWBNL gebruikt hiervoor een steenwolachting materiaal welke het water opneemt en afgeeft aan de bodem. Het gebruikte materiaal heeft de unieke eigenschap dat het 94% van haar volume kan opnemen aan water. Dit is vele malen efficiënter dan bijvoorbeeld een grindkoffer. Hierdoor hoeft men voor een buffer van 1m3 water uiteindelijk minder capaciteit in te graven en dus ook minder grond af te voeren.

Bovenstaand voordeel geldt ook ten opzichte van het gebruik van infiltratiekratten. Andere voordelen ten opzichte van het gebruik van kratten is dat een buffer van steenwol zich vult met water, maar er geen plasvorming in de buffer vormt. Bij een krat ontstaat er immers een soort van ondergronds bassin. Hierdoor ontstaat plasvorming en druk op de bodem, waardoor de bodem van een infiltratie krat niet of nauwelijks infiltreert. Dit contact vlak wordt dan ook niet meegenomen in een berekening. Bij infiltratie met steenwol kunnen alle contact vlakken meegenomen worden in de berekening. Meer contact vlak betekend meer m2 infiltratie capaciteit en dus een efficiëntere werking. Dit principe noemen wij vijfzijdige infiltratie.

Hiernaast is steenwol een natuurlijk materiaal gemaakt van basalt gesteente. Je zou kunnen zeggen dat het een zeer efficiënte grindkoffer is. Het materiaal rot niet en heeft geen last van wortel groei. Mocht er ooit een grote wortel doorheen groeien is de buffer niet “lek” en zal gewoon blijven functioneren.