Infiltrerende lijngoot gemeente

Ook voor grotere projecten zijn de infiltrerende lijngoten van Hydrorock zeer geschikt. Aansluiting op het riool is niet nodig en deze wordt met hevige regenval ook nog eens ontlast. Het ontlasten van het riool bij hevige regenval is een goede oplossing om overbelasting en dus water overlast te voorkomen. 

Er is gekozen voor het plaatsen van een lijngoten die rechtstreeks op een infiltratieblok (D170)  van steenwol is geplaatst. Hiernaast is een blok (D170)  geplaatst welke contact maakt waardoor er 1 buffer ontstaat. Per lengte lijngoot bedraagt de (statische) capaciteit ruim 320 liter en in combinatie met de bodem bijna 500 liter! In deze opstelling van 6 lijngoten van elke 120cm lang is een buffer gecreëerd van een kleine 2m3 en in combinatie met de bodem ca 3m3 .  Dit alles zonder aansluiting op het riool! Ook het afgraven en afvoeren van grond viel mee namelijk ca 2m3.

Op de blokken welke op de zijkant zijn geplaatst is een druk verdelende splitplaat aangebracht waardoor er ruimschoots aan de belastingeisen voor openbare ruimte wordt voldaan.

Infiltratie op basis van steenwol

De lijngoot staat op het blok van steenwol (hydrorock). Hiertussen zit een filter wat gereinigd kan worden. Het water kom op het blok terecht en wordt opgenomen door het materiaal. De unieke eigenschappen zorgen ervoor dat het blok direct begint water af te geven aan de bodem (infiltreren) zodat het water snel wordt afgevoerd in de bodem. Doordat het water in de bodem komt wordt het riool ook nog eens ontzien. 

Partner worden?

Neem contact met ons op voor meer informatie over het inbouwen van deze infiltratieoplossingen of wanneer u inbouwpartner wil worden: info@rwbnl.nl of 06 – 43 20 13 24