Infiltratie voorziening parkeerplaats Utrecht

Wij zijn benaderd door een installateur uit Utrecht waarbij één van zijn opdrachtgevers een regenwaterprobleem heeft, namelijk de slechte afvoer van een parkeerterrein. Het betreft een parkeerterrein bij een appartementencomplex voor senioren van ca 700m2 waarbij het water niet weg kan na een flinke regenbui.

Na onderzoek is gebleken dat de lijngoot was aangesloten op het hoofdriool, maar dat de leiding er naartoe vol zat met zand, omhoog liep en dat bij veel regen het riool het water terugvoerde naar de lijngoot en dus het terrein vol liep.

Oplossing

Wij hebben als oplossing voorgesteld om het terrein af te koppelen van het hoofdriool, de lijngoot te vervangen door drie zware straatkolken met filters en daarnaast het ingraven van Hydrorock elementen die zullen fungeren als regenwaterbuffer.

Ontluchting

Tijdens dit project zijn relatief veel blokken ingegraven, omdat we op deze locatie te maken hadden met kleigrond. Bij een project als dit, waarbij grote infiltratie voorzieningen of regenwaterbuffers worden gecreëerd, is het vanwege optimaal kunnen gebruiken van de capaciteit, van belang om te zorgen dat de buffers goed kunnen ontluchten.

Impressie video van dit project

Samenwerking

Dit project hebben wij samen met OSKAM uit Utrecht uitgevoerd, waarbij de volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:

  1. Verwijderen van het straatwerk;
  2. Ingraven van de Hydrorock blokken;
  3. Hydrorock blokken rondom voorzien van zand;
  4. Aanbrengen van drukverdelende platen op de blokken;
  5. Het gehele terrein opnieuw bestraten.

Partner worden?

Neem contact met ons op voor meer informatie over het inbouwen van deze infiltratieoplossingen of wanneer u inbouwpartner wil worden: info@rwbnl.nl of 06 – 43 20 13 24