Afkoppelen project Laren

Laren is één van de gemeentes die actief bezig is om perceeleigenaren hun hemelwaterafvoeren te laten afkoppelen van het hoofdriool. Ernstige wateroverlast na heftige regenval is hiervoor de aanleiding. Het beleid wordt nog nader onderzocht binnen deze gemeente hoe hier mee om te gaan maar zeker is dat er iets moet gebeuren om overlast in de toekomst te voorkomen.

Bij een complete renovatie en grote aanbouw uitgevoerd door de aannemer Bouwbegeleiding het Gooi zijn wij benaderd om te kijken naar oplossingen om de nieuwe hemelwaterafvoeren niet meer aan te sluiten op het riool maar het water direct te laten infiltreren op het perceel ofwel afkoppelen van de hemelwaterafvoeren. Hierdoor zijn de toekomstige bewoners klaar voor de eis vanuit de gemeente en klaar voor de toekomst als het gaat om afkoppelen en hoeft de tuin niet alsnog op de schop in de toekomst.

Planning

In de beginfase van het project hebben wij samen met de aannemer plannen opgesteld hoe om te gaan met het afkoppelen en infiltreren aan de hand van het aantal hemelwaterafvoeren en benodigde buffercapaciteit zodat de aannemer de kosten voor deze infiltratievoorziening kon meenemen in zijn hoofdbegroting.

Samenwerking

Regenwaterbuffer ( RWBNL) heeft samen met hovenier L. van Wees uit Eemnes het werk uitgevoerd op aangeven van de aannemer. Dit in verband met de planning van het gehele project. De werkzaamheden hebben al met al één dag geduurd en zijn zonder tegenslagen uitgevoerd.

Meerdere kleine regenwaterbuffers

Voor dit project is gekozen om meerdere kleine regenwaterbuffers (infiltratie voorzieningen) te gebruiken per hemelwaterafvoer. Bij deze afvoeren hebben wij een zandvangput geplaatst met als afwerking een RVS rooster die in het zicht blijft en welke gedemonteerd kan worden om zo nu en dan het filter schoon te maken.

Partner worden?

Neem contact met ons op voor meer informatie over het inbouwen van deze infiltratieoplossingen of wanneer u inbouwpartner wil worden: info@rwbnl.nl of 06 – 43 20 13 24