Hydrorock® lijnafwatering is dé ecologisch verantwoorde oplossing voor het bufferen en draineren van overtollig hemelwater. Het systeem kan worden toegepast rondom verhardingen zoals bij woningen, bedrijven, garages, op- en afritten en terrassen. Hemelwater wordt over de volledige roosterlengte snel opgenomen en dankzij de infiltratieblokken gebufferd en geïnfiltreerd in de bodem. De plaatsing is zeer eenvoudig en aansluiting op het riool is overbodig. Zo voorkomt u wateroverlast op terras of bij op- en afritten en wordt hemelwater direct geïnfiltreerd in de bodem.