Wij hebben met zorg een aantal afkoppelpakketten samengesteld om afkoppelen van hemelwaterafvoeren en verharde oppervlaktes eenvoudiger te maken. Dit kunnen dak van huizen zijn, een uitbouw, overkapping en/of een terras. De hemelwaterafvoer of lijngoot wordt aangesloten op de zandvangput of er kan gekozen worden voor een zandvangput met rooste, zodat de hemelwaterafvoer boven het rooster water kan lozen. Een aparte loofafscheider op de hemelwaterafvoer is dan aan te raden. De zandvangput en blokken worden op elkaar aangesloten door middel van de koppelslang. Voor het ingraven van de blokken dient een geul gegraven te worden.